Terug naar resources
Resources

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op!

Algemeen

Wat is Pera?

Pera is een AI platform voor talentbeoordeling dat is ontworpen om bedrijven te helpen op efficiënte wijze toppresteerders in dienst te nemen. Het maakt gebruik van data, kunstmatige intelligentie en taalanalyse om verborgen menselijk potentieel bloot te leggen en prestaties op de lange termijn te voorspellen.An answer

Waarom geschreven taal?

Taal is een vingerafdruk van wie we zijn, hoe we ons in bepaalde situaties gedragen en onze persoonlijkheid. Taal bevat veel indicatoren over onszelf en we verbinden deze indicatoren met competenties

Hoe komen de benchmarks tot stand?

Pera heeft antwoorden verzameld van meer dan miljoenen kandidaten en meer dan honderdduizenden verschillende competentie- en waardebeschrijvingen en prestatielabels. We hebben de gegevens verrijkt met daadwerkelijke prestatiebeoordelingen en beoordelingen van managers en teamleiders om te leren hoe 'goed' eruit zien.

Wat is de output van Pera?

We voorspellen een aansluiting bij culturele waarden en/of functiespecifieke competenties.

Hoe worden de data beschermd?

Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd en voldoen aan de AVG (zie AV en Privacyverklaring op de website)

Hoe beoordeelt Pera het potentieel van een kandidaat?

Pera gebruikt een combinatie van data, AI en taalanalyse om de belangrijkste competenties bloot te leggen en het ware potentieel van een kandidaat te beoordelen. Dit doen we door slechts drie open vragen te stellen!

Zijn drie vragen echt genoeg om talent te beoordelen?

Ja! Dit komt door twee belangrijke zaken: 1) onze methode en 2) de hoeveelheid data. Op basis van 7 jaar onderzoek en ontwikkeling hebben we de optimale balans gevonden tussen kandidaatervaring en nauwkeurige resultaten. Onze AI beoordeelt ‘hoe’ iemand schrijft en kijkt naar ruim 200 markeringen in de reacties, en koppelt dit aan informatie over succesvolle professionals. Data die verkregen is door onderzoek onder miljoenen mensen om de competenties te identificeren waarvan is bewezen dat ze succes opleveren in banen.

Is Pera Digital Interview onbevooroordeeld?

Ja, Pera garandeert gelijke behandeling door discriminerende informatie te elimineren en gelijke kansen te bieden aan alle kandidaten. Het platform is ontworpen om onbevooroordeeld te zijn.

Taalanalyse en onderzoek

Wat maakt Pera anders dan andere assessments?

We meten de competenties waarvan we weten dat ze tot succes leiden. Onze AI gebruikt taalgegevens om kandidaten te benchmarken met 5,5 miljoen professionals in onze database, op basis van de competenties die volgens onze gegevens tot succes leiden. Deze aanpak is uniek en alleen mogelijk met AI, wat leidt tot betere voorspellingen dan wat dan ook op de markt vandaag de dag. Door onze aanpak hebben wij slechts 15 minuten nodig van kandidaten. Bovendien maken we geen gebruik van zelfbeoordelingen, wat gebruikelijk is bij op persoonlijkheid gebaseerde concurrenten.

Hoe weten jullie dat Pera werkt?

Naast dat we sterke statistische correlaties hebben laten zien in onze ruim zeven jaar werk (zie de Science Behind), hebben we een sterke impact kunnen hebben op de partners waarmee we hebben samengewerkt. Hoge scoorders op onze ‘Commercieel Succes’-benchmark genereren 194% van de omzet van hun collega’s binnen de eerste twee jaar dat ze werken, terwijl andere Pera-topscorers 2,8x meer kans hebben om als toppresteerders te worden gemarkeerd vergeleken met hun collega’s.

Hoe significant zijn benchmarks na indiensttreding in de beoordelingen van Pera?

De benchmarks in de beoordelingen van Pera zijn uniek en evolueren voortdurend, en weerspiegelen onze toewijding om voorop te blijven lopen in het begrijpen en voorspellen van de daadwerkelijke werkprestaties.

Berekeningen en algoritmes

Heeft gender invloed op de uitkomst?

Onze algoritmen verwerken geen indicatoren voor het geslacht of gender van een persoon. We hebben veel onderzoeken gedaan en bewezen dat we niet discrimineren op grond van gender.

Heeft het opleidingsniveau invloed op de uitkomst?

Ja en nee. We zien geen significant verschil in de taal tussen een universitair afgestudeerde van het hoogste niveau of een universiteit van een laag niveau. De gebruikte normgroep is de belangrijkste beïnvloeder is. Als je een normgroep gebruikt die alleen uit promovendi bestaat, zal er een verschil in uitkomst zijn met een pas afgestudeerde student.

Maakt het uit of u een native of een non-native speaker bent?

Een kandidaat dient voldoende taalniveau te hebben voor het digitale sollicitatiegesprek. Maar omdat onze Plug&Play-datasets zijn gemaakt met zowel niet- als moedertaalsprekers, zien we geen significant verschil in de uitkomst.

Heeft het soort vragen invloed op de uitkomst?

Nee, het soort vragen heeft geen invloed op de uitkomst. Belangrijk is dat aan elk van de kandidaten dezelfde set van 3 open vragen wordt gesteld. Eigenlijk bootsen we een structuurinterview na.

Geven langere antwoorden een betere uitkomst?

Nee, het geeft geen hogere score. We hanteren een minimaal aantal woorden voor elk van de vragen (100 woorden).

Wat als iemand antwoorden kopieert/plakt?

We hebben een plagiaatcontrole en wanneer iemand antwoorden kopieert/plakt (met dezelfde antwoorden), wordt de invoer gemarkeerd en niet verwerkt. De persoon ontvangt een melding dat er geen resultaat kan worden geproduceerd.

Kan iemand een vertaalhulpmiddel gebruiken?

Ja, dat kan, maar het is niet aan te raden. We kijken naar zinsstructuur, semantische en lexicale indicatoren van natuurlijk taalgebruik. Het zal de uitkomst eerder negatief dan positief beïnvloeden.

Is het mogelijk om twee talen te mixen in één digitaal interview?

Nee, dit is niet mogelijk.

Doen jullie ook interviews met video?

Ja, we bieden videovragen aan, maar alleen om te ontdekken hoe iemand communiceert en zichzelf presenteert. De video-uitvoer wordt niet geanalyseerd met AI.

Kandidaat ervaring

Hoe maakt Pera de kandidaatervaring uniek?

Pera biedt een verfrissende kandidaatervaring door slechts 3 open vragen aan te bieden. Door deze aanpak kunnen kandidaten zich in hun eigen woorden uitdrukken, waardoor een vriendelijke en persoonlijke interactie ontstaat die Pera onderscheidt van conventionele assessments.

Hoe lang duurt het voordat kandidaten het Pera-assessment voltooien?

Wij begrijpen de waarde van de tijd van kandidaten. Het duurt slechts 15 minuten om het digitale interview af te ronden, waardoor een gestroomlijnd proces wordt gegarandeerd dat de planningen van de kandidaten respecteert en de tijdsdruk vermindert.

Welk percentage kandidaten is tevreden over het digitale interview van Pera?

Maar liefst 97% van de kandidaten geeft een positieve review over het digitale interview van Pera. Dit hoge niveau van goedkeuring onderstreept de effectiviteit en aantrekkingskracht van Pera's aanpak bij het creëren van een positieve kandidaatervaring.

Quality of hire

Hoe zorgt Pera voor een focus op kwaliteitswerving?

De kernfocus van Pera ligt op kwalitatief hoogstaand personeel, met de competenties die onze AI ontdekt. Deze methode modelleert en voorspelt de bedrijfsimpact op basis van objectieve resultaten zoals omzet, innovatie en medewerkerstevredenheid, waardoor een holistische beoordeling van kandidaten wordt gegarandeerd.

Hoe draagt het zeven jaar durende onderzoek naar goed presterende teams bij aan het succes van werving?

Pera's diepgaande onderzoek naar goed presterende teams en professionals vormt de basis voor het creëren van effectieve benchmarks. Deze studie zorgt ervoor dat de beoordelingen van Pera zijn geworteld in gegevens uit de praktijk, waardoor een uitgebreid inzicht wordt geboden in de eigenschappen en competenties die tot duurzaam succes leiden.

Prijzen & pakketten

Wat kost een digitaal interview?

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kan ik Pera ook proberen?

Ja dat kan. Vraag een gratis proefperiode aan!

Bieden jullie ook andere assessments aan?

Ja zeker! Kijk dan eens op onze product pagina.

Staat jouw vraag er niet tussen?